CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

LEXITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWŁODAWA

NIP 5651528101

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 03.02.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5651528101

Sporządzono dnia 05.02.2023 o godzinie 05:41