CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH Piotr SalamonŻnin

NIP 5621347808

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 23.08.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5621347808

Sporządzono dnia 23.08.2019 o godzinie 16:40