CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH Piotr SalamonŻnin

NIP 5621347808

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 16.10.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5621347808

Sporządzono dnia 18.10.2021 o godzinie 04:00