CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Sklep Motoryzacyjny "Auto-Strefa" s.c. A.L.M. BabińscyTuchola

NIP 5611599052

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 01.02.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5611599052

Sporządzono dnia 05.02.2023 o godzinie 04:53