CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIUInowrocław

NIP 5560801382

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 13.12.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5560801382

Sporządzono dnia 13.12.2019 o godzinie 16:23