CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ITAX" SP. Z O.O.Bydgoszcz

NIP 5540231533

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 30.09.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5540231533

Sporządzono dnia 30.09.2020 o godzinie 20:01