CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ITAX" SP. Z O.O.Bydgoszcz

NIP 5540231533

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.05.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5540231533

Sporządzono dnia 17.05.2022 o godzinie 15:44