CERTYFIKAT

Rok wydania 2018

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

WIECZNIE SPRAGNIENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKalwaria Zebrzydowska

NIP 5512635626

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 27.11.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5512635626

Sporządzono dnia 28.11.2021 o godzinie 21:56