CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMilanówek

NIP 5340009899

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 01.12.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5340009899

Sporządzono dnia 02.12.2022 o godzinie 17:46