CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

CBE GÓRNICKA, LASZCZAK SPÓŁKA JAWNAWarszawa

NIP 5272458359

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 23.04.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5272458359

Sporządzono dnia 23.04.2019 o godzinie 21:02