CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

CBE GÓRNICKA, LASZCZAK SPÓŁKA JAWNAWarszawa

NIP 5272458359

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 22.02.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5272458359

Sporządzono dnia 22.02.2018 o godzinie 13:01