CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJIWarszawa

NIP 5260213095

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 24.02.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5260213095

Sporządzono dnia 24.02.2020 o godzinie 22:08