CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJIWarszawa

NIP 5260213095

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.07.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5260213095

Sporządzono dnia 19.07.2019 o godzinie 00:25