CERTYFIKAT

Rok wydania 2020

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

GRUPA ARISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa

NIP 5252820550

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 19.05.2024

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5252820550

Sporządzono dnia 20.05.2024 o godzinie 01:07