CERTYFIKAT

Rok wydania 2021

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

WEALTHON SPÓŁKA AKCYJNAWarszawa

NIP 5252769139

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 06.12.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5252769139

Sporządzono dnia 09.12.2023 o godzinie 10:34