CERTYFIKAT

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

PERANEK SP. Z O. O. SP. K.Warszawa

NIP 5213714766

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 24.09.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5213714766

Sporządzono dnia 26.09.2023 o godzinie 02:26