CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

KRAJOWY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SP. Z O. O. SP. KOM.Warszawa

NIP 5213634895

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 16.10.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/

Sporządzono dnia o godzinie