CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

BRAINSHARE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków

NIP 5130231812

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 04.08.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5130231812

Sporządzono dnia 04.08.2021 o godzinie 14:32