CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

DOLPHIN CHEMIA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMysłowice

NIP 2220751301

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.10.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/

Sporządzono dnia o godzinie