CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Kancelaria Prawa Kanonicznego i Cywilistyczna CC IUSTITA Adam WandelWarszawa

NIP 1251316296

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 14.05.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/1251316296

Sporządzono dnia 17.05.2022 o godzinie 15:56