CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

C.I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa

NIP 1132828736

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 12.08.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/1132828736

Sporządzono dnia 13.08.2022 o godzinie 13:46