CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

FINANSOWO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAWarszawa

NIP 1132593919

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 16.09.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/1132593919

Sporządzono dnia 17.09.2021 o godzinie 20:24