CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

P.P.H."SBS-SIM" SŁAWOMIR PILNIAKMińsk Mazowiecki

NIP 1131374090

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 07.12.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/1131374090

Sporządzono dnia 07.12.2022 o godzinie 07:42