CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

EFFCONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMirków

NIP 8992474833

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.10.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/8992474833

Sporządzono dnia 18.10.2021 o godzinie 03:24