CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

EFFCONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMirków

NIP 8992474833

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 22.08.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8992474833

Sporządzono dnia 23.08.2019 o godzinie 16:37