CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

EBANKNOT POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. S.K.Michałowice

NIP 5342494522

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 08.06.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5342494522

Sporządzono dnia 11.06.2023 o godzinie 03:55